ราคาห้องพัก สำหรับช่วงปีใหม่ 2556 - 2557

                                 Room Rate ( อัตราค่าเช่าห้องพัก )
   รายชื่อห้องพัก      Normal Price  

     Low Season   

( วันที่  1มี.ค. - 30 ก.ย. )

   High Season   

( วันที่ 1 ต.ค. - 28 ก.พ. )

  High Peak Price  

   ( วันที่ 5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. )

   ( วันที่ 20 ธ.ค. - 1 ม.ค. )

 บ้านสายน้ำ - บ้านเสียงนก          7,500           3,200           4,000             5,500
 บ้านเยือนเย็น ( 1 , 2 )             6,000           2,500            3,000             4,500
 บ้านใจฟ้า ( 1 - 4 )           3,500           1,500            2,000             2,500

 บ้ารริมธาร ชั้น1 (ริมธาร) 

         2,500           1,000            1,500             2,000
 บ้านริมธาร ชั้น2 (ชมไพร)          4,000           1,500            2,000             3,000
 บ้านริมธาร ชั้น3 (ชมดอย)           8,500           3,500            4,500             6,500
 Camping(รวมอาหารเช้า)            300            200             300              300

*** ราคาทั้งหมดรวมอาหารเช้าแล้ว