ห้องประชุมมาตรฐานพร้อมชุด Projector ด้วยวิว panorama ของขุนเขาและป่าใหญ่ สามารถรองรับการจัดสัมมนาและกิจกรรมต่างๆขององค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางได้ รองรับผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาและทำกิจกรรมได้มากถึง 40 คน มีบริการ Internet ไร้สาย พื้นที่โดยรอบบริเวณระเบียง และพื้นที่โดยรอบให้ทำกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ